หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบล
ดีลัง
 
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
   
ติดต่อ
ทต.
036-436-100
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
 


เทศบาลตำบลดีลัง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-879-3254

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลดีลัง
จำนวนผู้เข้าชม 9,695,965 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com