ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ดีลัง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563153,31272,592----------225,904
2562-----13,4761,98744,451118,659261,404143,021244,041827,039
ยอดยกมาตั้งแต่ 11 ก.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,052,943
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี